facebook

RANDEVU AL

RANDEVU AL

Çene Kemiği​ Erimesi​ Diş​ Kaybına​ Neden​ Olabilir

Cene-Kemigi​-Erimesi​

Yaptırdığı​ ​ estetik​ ​ ameliyatlar,​ ​ çene​ ​ törpületme​ ​ işlemi​ ​ ve​ ​ yaşa​ ​ bağlı​ ​ olarak​ ​ çene​ ​ kemiğinde meydana​ ​ gelen​ ​ deformasyon​ ​ sonucu​ ​ iki​ ​ dişini​ ​ kaybeden​ ​ Ajda​ ​Pekkan​ ​ ile​ ​ çıkan​ ​ haberler​ ​ sonrası, çene​ ​ kemiği​ ​ erimesi​ ​ sorunu​ ​ merak​ ​ edilir​ ​ hale​ ​ geldi.​ ​
​Diş​ ​ ve​ ​ Çene​ ​ Cerrahisi​ ​ Uzmanı​ ​ Dr.​ ​ Nihat Tanfer,​ ​ konu​ ​ hakkında​ ​ bilgi​ ​ verirken,​ ​ ağız​ ​ sağlığına​ ​ dikkat​ ​ etmenin,​ ​ çene​ ​ kemiğine​ ​ de​ ​ olumlu etkisi​ ​ olduğunu​ ​ ekledi.

 

Çene​ ​ Kemiği​ ​ Erimesinin​ ​ Nedenleri​ ​ Nelerdir?

Çene​ ​ kemiğinde​ ​ meydana​ ​ gelen​ ​ erimeler,​ ​ ağız​ ​ bakımının​ ​ düzenli​ ​ olarak​ ​ yapılmaması, yaşlanmaya​ ​ bağlı,​ ​ diş​ ​ çekimi​ ​ nedeni​ ​ ile,​ ​ uzun​ ​ yıllar​ ​ damaklı​ ​ protez​ ​ kullanımı​ ​ ve​ ​ ağız​ ​ içi protezlerin​ ​ temizliğine​ ​ dikkat​ ​ edilmemesi​ ​ sonucu​ ​ oluşabilir.

Diyabetin​ ​ de​ ​ çene​ ​ kemiğinin​ ​ sağlığı​ ​ üzerinde​ olumsuz​ ​ etkisi​ ​ vardır.​ ​ Diş​ ​ ve​ ​ diş​ ​ etlerinde​ ​ oluşan iltihaplar,​ ​ kemiklere​ ​ de​ ​ etki​ ​ eder.​ ​ Dişlere​ ​ yapılan​ ​ yanlış​ ​ müdahele,​ ​ protezlerin​ ​ özenli yapılmaması​ ​ da​ ​ çene​ ​ kemiğinde​ ​ doku​ ​ kaybına​ ​ neden​ ​ olabilir.

Çene​ ​ Kemiği​ ​ Erimesi​ ​ Nasıl​ ​ Tedavi​ ​ Edilir?

Çene​ ​ kemiği​ ​ erimesi​ ​ olduğu​ ​ durumlarda,​ ​ hasta​ ​ protez​ ​ diş​ ​ yaptırmak​ ​ istese​ ​ bile,​ ​ sonuç​ ​ başarılı olmaz.​ ​ Öncelikle​ ​ eksik​ ​ kemik​ ​ dokusunun​ ​ tamamlanması​ ​ gerekir.​ ​ Dokunun​ ​ tamamlanma​ ​ süresi kemik​ ​ erimesinin​ ​ yoğunluğuna​ ​ ve​ ​ hastanın​ ​ genel​ ​ durumuna​ ​ göre​ ​ değişir.

Kemik​ ​ dokusunun​ ​ tamamlanmasında​ ​ insan​ ​ ya​ ​ da​ ​ hayvandan​ ​ elde​ ​ edilen​ ​ kemikler​ ​ kullanılır. Hayvan​ ​ kemiği​ ​ olarak​ ​ at,​ ​ dana,​ ​ sığır​ ​ ve​ ​ inek​ ​ kemikleri​ ​ tercih​ ​ edilir.​ ​ Box​ ​ teknik​ ​ adı​ ​ verilen​ ​ bu uygulamada,​ ​ daha​ ​ sonra​ ​ eriyecek​ ​ olan​ ​ polilaktik​ ​ asit​ ​ plakaları​ ​ kemiğe​ ​ yerleştirilir.​ ​ Ardından laboratuvar​ ​ ortamında​ ​ insan​ ​ kemik​ ​ dokusuna​ ​ benzer​ ​ hale​ ​ getirilen​ ​ kemik​ ​ greftleri​ ​ doldurulmaya başlanır.​ ​ Yaklaşık​ ​ 6​ ​ veya​ ​ 8​ ​ ay​ ​ içerisinde​ ​ kemik​ ​ dolgusu​ ​ yerine​ ​ yerleşerek,​ ​ çene​ ​ kemiği​ ​ oluşumu sona​ ​ erer.​ ​ Ardından​ ​ ise​ ​ implant​ ​ tedavisi​ ​ ile​ ​ hasta​ ​ yeni​ ​ ve​ ​ sağlıklı​ ​ dişlerine​ ​ kavuşur.

İlk​ ​ olarak​ ​ Amerika’da​ ​ uygulanmaya​ ​ başlayan​ ​ Box​ ​ tekniği,​ ​ çene​ ​ kemiğindeki​ ​ kayıptan​ ​ dolayı protez​ ​ ve​ ​ implant​ ​ yaptıramayan​ ​ hastalar​ ​ için​ ​ umut​ ​ oldu​ ​ denilebilir.​ ​ Tekniğin​ ​ en​ ​ önemli özelliklerinden​ ​ biri​ ​ de,​ ​ hastanın​ ​ aynı​ ​ gün​ ​ içinde​ ​ günlük​ ​ yaşamına​ ​ dönebilmesi.​ ​ Bazı​ ​ hastalarda çok​ ​ ufak​ ​ bir​ ​ ödem​ ​ oluşabilir​ ​ ancak​ ​ bu​ ​ durum​ ​ genellikle​ ​ rahatsız​ ​ edici​ ​ olmaz.

WhatsApp Logo WhatsApp 7/24 ile iletişime geçmek için tıklayın.